TAHILLAR

Türkiye’de en geniş ekim alanına sahip tarım ürünü grubudur. Bu durumun sebebi kurak-yarı kurak iklim koşullarının ülkemizde yaygın olmasıdır.

Buğday

 • Tahıl arazileri içerisinde en fazla üretim alanı ve miktarına sahip olan bitkidir.
 • Dünya nüfusunun ve ülkemizin en fazla kullandığı temel besin maddesidir.
 • Nüfusumuzun günlük besinlerinin %’i bu üründen yapılır.
 • Ülkemizin iklim ve toprak özellikleri bu ürüne uygundur.
 • Türkiye’nin başlıca bozkır bölgeleri üretim alanlarını oluşturur.
 • Çimlenme döneminde nem, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak bir iklim ister (yaz).
 • Türkiye’de en çok üretilen ve tüketilen tahıl buğdaydır. (Tahıl alanının yaklaşık %70‘inde buğday yetiştirilir
 • En çok İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir. (Konya, Ankara.)
 • Yazları yağışlı olan Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri (Rize, Trabzon) hariç ülkemizin her yerinde yetiştirilebilir.
 • Yıllara göre yağış kararsızlığının etkisiyle buğday üretiminde dalgalanmalar görülür, ilkbahar yağışları fazla olursa üretim artar.

Arpa

 • Üretimi buğdaydan sonra ikinci sırada gelen tahıldır.
 • Soğuğa dayanıklı olduğu için, yüksek kesimlerde de üretimi yapılabilir.
 • İçki (bira) endüstrisinde ve hayvan yemi olarak kullanılır.
 • Arpa üretimi en çok İç Anadolu’da yapılır. (Konya, Ankara)
Çavdar
 • Tahıllar içinde soğuğa en dayanıklı olandır.
 • Besin değeri düşük olduğu için üretimi azdır.
 • Buğday ve arpanın yetişmediği yüksek yerlerde yetişir.
 • Hayvan yemi ve ekmeğe katkı maddesi olarak kullanılır.
 • En fazla İç Anadolu’da (Kayseri, Niğde) üretilir.
Mısır
 • Sıcak ve nemli iklim bölgelerinin bitkisidir.
 • Ancak kültüre alınmış türlerinin fazlalığı ve sulamalı tarım yöntemi ile yetiştirilebilmesi tarımın geniş bir coğrafyada yapılmasını sağlamıştır.
 • Tarım alanlarını öncelikle sıcaklık nem oranı ve yağış miktarı belirler.
 • Doğal koşullarda 800 – 1000 mm’nin altında yağış alan yerlerde yetişmez, ancak sulama koşulları ile düşük yağışlı sahalarda da yetiştirilir.
 • Bol yağışlı Karadeniz kıyı kesiminde ve sulamanın yapılabildiği her yerde üretimi yapılabilir.
 • Yem ve yağ sanayinde kullanımın artması ile üretim Karadeniz’den Ege ve Akdeniz’e kaymıştır.
 • En çok Ege Bölgesinde yetiştirilir. (İzmir.)

Pirinç

 • Kabuğundan ayrılmamış haline çeltik denir.
 • Kök sistemi bol ve temiz su isteyen bir kültür bitkisidir.
 • Bu nedenle bol yağış almayan ve yağış rejimleri düzenli olmayan ama sıcaklık değerleri ve sulama suyu yeterli olan bölgelerde de tarımı rahatlıkla yapılabilmektedir.
 • Akdeniz iklim bölgelerinde ve karasal bölgelerde sulama yapılmak suretiyle üretimi yapılabilir.
 • Verimli toprak, bol su ve sıcaklık ister.
 • Genellikle akarsu kenarlarında yetiştirilir.
 • En çok Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde üretimi yapılır. (Edirne, Balıkesir, Samsun)
 • Pirinç ekim alanları sıtma hastalığının yaygınlaşmasına sebep olduğu için devlet kontrolü altındadır. (nüfuslanma alanlarına yakın olmaması).

BAKLAGİLLER

Yağış miktarının az olduğu kurak alanlarda yetişirler.

Mercimek

 • En az nem isteyen üründür.
 • Kırmızı mercimekte Güneydoğu (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin) yeşil mercimekte İç Anadolu (Yozgat, Çorum, Ankara) 1. sıradadır.
 • Kırmızı mercimek ekim alanı GAP ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde azalmaya başlamıştır.

Fasulye

 • 1500 metrenin altında yaz mevsiminde sulanabilen tüm sahalarda yetişir.
 • İç Anadolu 1. sıradadır. (Konya, karaman, Nevşehir)

Nohut

 • Baklagilleri içinde üretim bakımından ilk sırayı alır.
 • Yarı kurak alanlarda yetişir.
 • İç Anadolu 1. sıradadır (Kırşehir).

SANAYİ BİTKİLERİ

Tütün

 • Coğrafi keşifler ile dünyaya yayılmıştır.
 • Dış pazar tarafından en çok istenen (nikotin oranı düşük, sarı renkli) çeşidi Ege Bölümü’nde yetiştirilir.
 • Çimlenme döneminde bol su, yapraklarının büyüme döneminde güneşli hava ve yüksek sıcaklık ister.
 • Üretimin büyük kısmı ihraç edilir.
 • Üretiminde Ege Bölgesi birinci sırada yer alır (Denizli, Manisa).

Pamuk

 • Koza diye tanımlanan meyve kısmından lif adı verilen dokuma malzemesi elde edilir.
 • Tohumu (Çiğit) çok önemli bir bitkisel sıvı yağ yada bitkisel katı yağ üretim kaynağıdır.
 • Çimlenme ve büyüme döneminde yağış, sulama ve yüksek sıcaklık, olgunlaşma döneminde kurak hava, sıcaklık ve verimli alüvyal toprak ister.
 • Ülkemizdeki dağılışını sıcaklık ve alüvyal ovaların varlığı belirler.
 • Ülkemizde sulama koşullarının gelişimi ile Güneydoğu Anadolu’da en fazla yetiştirilir. (Şanlıurfa)
 • İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sıcaklığın düşük olması, Karadeniz Bölgesi’ndeki ise yazıların yağışlı geçmesi sebebiyle pamuk yetiştirilemez.
Şeker Pancarı
 • Bu ürünün tarımı ülkemizde 1923-1924’de başlamıştır.
 • Ülkemizde bu ürünün tarımını başlatan Uşak’lı Molla Ömeroğlu Nuri (Şeker) adındaki bir çiftçidir.
 • Yazları kurak geçen yerlerde ise sulama ile yetiştirilebilir.
 • Şeker sanayinin ham maddesi olan şeker pancarı, nemli yerlerde yetişir.
 • Ülkemizde üretim alanı en geniş olan sanayi bitkisidir.
 • Şeker fabrikalarının artış oranına bağlı olarak üretimi de artmaktadır.
 • Küspesi (melas) hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.
 • Şeker pancarı üretiminde. İlk sırada iç Anadolu gelir (Konya, Yozgat, Eskişehir).
 • Ekonomik değeri az olduğundan kıyı kesimlerde şeker pancarının yerini ekonomik değerleri fazla olan tarım ürünleri almıştır.
Keten – Kenevir
 • Keten nemli ve serin ortamlarda kaliteli lif verir.
 • Kurak ve sıcak alanlarda yağ tohumu verir.
 • Ketenden kumaş, kıymetli kağıt, bezir yağı ve yağlı boya üretilir.
 • Kenevir (kendir) liflerinden ip, sicim, urgan, halat, çadır bezi kumaşı yapılır.
 • Kenevir uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet kontrolündedir. (Yaklaşık 19 ilde üretim izni bulunur.)
 • Ketende Afyon, kenevirde Samsun üretimin tamamını gerçekleştirir.

Çay

 • Anavatanı Çin’dir. Dünya’da sudan sonra en çok tüketilen sıcak içecektir.
 • Kış sıcaklık ortalamaları 0°C’nin altına düşmemeli, yaz sıcaklık ortalamaları 20° C ile 25°C dolaylarından fazla olmamalıdır.
 • Rejimleri düzenli olması kaydıyla yıllık yağış tutarı 700-800 m’den az olmamalıdır. Doğu Karadeniz’de 500-600 m yüksekliklere kadar yetiştirilir.
 • Çok yıkanmış kireçsiz toprak, bol yağış, kış aylarında sıfır derecenin altına düşmeyen sıcaklık ister. Bu şartlara uygun yer Rize ve çevresidir.
 • Doğal ekim alanı en dar olan sanayi bitkilerinden biridir.
 • Üretimin tamamı Karadeniz’de yapılır. (Rize, Trabzon, Artvin,Giresun, Ordu)
 • Çabuk bozulduğu için fabrikaları hammaddeye yakındır.
Haşhaş
 • Bitkisinin meyvesinden uyuşturucu maddeler elde edilir.
 • Bu meyvenin bileşiminde bulunan ve afyon sakızı denilen kimyasal, labaratuvar yöntemleriyle ayrıştırılır ve bundan morfin ve eroin gibi uyuşturucular üretilir.
 • Bu maddeler ilaç endüstrisinde kullanılır.
 • Ülkemizde ilk çağdan veri üretilir.
 • Ekim alanları ve üretim miktarı sıkı bir şekilde devlet kontrolü altındadır.
 • Ürünün büyük bir çoğunluğu Afyon Alkaloit Fabrikası tesislerinde işlenir.
 • Kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kısımları hariç her yerde yetiştirilebilir.
 • Üretimde Ege Bölgesi hariç her yerde yetiştirilebilir.
 • Üretimde Ege Bölgesi ilk sırada yer alır (Afyon, Denizli).

YAĞ BİTKİLERİ

Ayçiçeği

 • Pamuk çiğitinden sonra en fazla üretilen tohum bitkisidir.
 • Nemli ve yağışlı olması nedeniyle Doğu Karadeniz Bölüü kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun orta ve güneyi dışında ülkemizin hemen tamamı 1700-1800 m yüksekliğe kadar bu ürünün tarımına uygundur.
 • Sulama suyu bulunabilen her yerde üretimi yapılabilir.
 • Yetişme döneminde yağış ve su, olgunlaşma döneminde sıcaklık ister.
 • En fazla Marmara Bölgesi’nde (Trakya’da) üretimi yapılır (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli).
 • Tohumundan yağ elde edilir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır.
  Karadeniz kıyılarında yağış rejiminin düzenli olmasından dolayı yetişmez.

Zeytin

 • Akdeniz ikliminin, tanıtıcı ve tipik meyve bitkilerinden biridir.
 • Yaklaşık 2 ila 10 m’ye kadar büyüyebilir.
 • Meyvesi hem sofralık hem de yağ üretiminde kullanılır.
 • 600-700 mm’den az yağış alan yerlerde hem yağlık hem de sofralık olarak, 800-1000 mm yağış alan yerlerde ise sadece sofralık olarak yetiştirilir.
 • Kış ılıklığı ister, yüksek sıcaklıklara dayanabilir.
 • Akdeniz ikliminin şartlarına uyum sağlayan zeytin, Akdeniz çevresinde 700-800 m’ye kadar olan alanlarda yetiştirilir.
 • İki yılda bir fazla ürün verir.
 • Üretimin büyük bir çoğunluğu Ege Bölgesi’nde yapılır. Aydın, İzmir, Muğla yağlık zeytinde öne çıkan iller iken sofralık zeytinde Manisa, Bursa, Aydın illeri önde gelir.

Soya

 • Yazların sıcak ve yağışlı geçtiği yerleri sever.
 • Kısa bir sürede yetişir.
 • Doğal ortam olarak Karadeniz Bölgesi uygundur.
 • Akdeniz’de sulamayla birlikte buğdaydan sonra ikinci ürün olarak üretilir.
 • Yağ, un ve yem sanayide kullanılır.
 • Akdeniz Bölgesi üretiminde 1. sıradadır. (Adana, Mersin)

MEYVECİLİK

Fındık

 • Ülkemizin geleneksel dış satım ürünleri arasında yer alır.
 • Dünyada bu ürün bahçelerinin %80’inden fazlası Türkiye’de yer alır.
 • Ilıman iklim bölgelerinin bodur kalmış bir ağacıdır.
 • Ekildikten 5-6 yıl sonra meyve alınmaya başlanır.
 • Maksimum verime 8-10 yıl sonra ulaşır. Yağış rejimi nisbeten düzenli, ılıman iklim koşulları ister.
 • Humuslu topraklarda, kışları ılık geçen bol yağışlı yerlerde yetiştirilir.
 • Fidan döneminde gölgeli, meyve verme döneminde güneşli ortam ister.
 • Fındığın anavatanı Karadeniz kıyılarıdır.
 • Üretimde Karadeniz Bölgesi ilk sırada yer alır (Ordu,Sakarya,Samsun)
 • Dünya fındık üretiminde Türkiye ilk sırada yer alır.

İncir

 • Kış ılıklığı ister.
 • Hem taze hem kurutmalık olarak üretilir.
 • Önemli ihracat ürünlerimizdendir.
 • Ege Bölgesi üretimde 1. sırada yer alır. (Aydın,İzmir)

Üzüm

 • Bu ürünün dikili olduğu arazilere bağ, bu tarım faaliyetlerine de bağcılık denir.
 • Kış sıcaklıklarının 0°C’nin altına indiği hatta en düşük sıcaklıkların -20°C ile -30°C düşebildiği sahalarda bile yetiştirilebilmektedir.
 • Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetiştirilir. (Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yazların nemli ve yağışlı olması nedeniyle yetiştirilmesi güçleşir.)
 • Türkiye’nin iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamıştır.
 • Kurutmalık, sofralık ve şaraplık olarak üretilir.
 • Ege bölgesi üretimde 1. sırada yer alır. (Manisa, Denizli)
Turunçgiller
 • Portakal, mandalina, limon, greyfurt ve turunç gibi meyvelerin genel adıdır, narenciyede denir.
 • Bahçelerin sulanması kaydıyla Akdeniz iklim bölgelerinde yetiştirilir.
 • En düşük sıcaklık değeri 0°C’nin üstünde olmalıdır. (kış ılıklığı)
 • Akdeniz Bölgesi üretiminde birinci sıradadır. (Adana, Mersin, Hatay,..)
 • Humusça zengin, kireç oranı yüksek, geçirimli topraklar ister.
 • Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında da yetiştirilmektedir.

Antep Fıstığı

 • İki yılda bir fazla ürün verir. Fazla yağış istemez. Yaz kuraklığına dayanıklı bir üründür.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi üretimde ilk sırada yer alır (Gaziantep, Şanlıurfa,Adıyaman).

Elma

 • Ilıman iklimi tercih eden bir üründür.
 • Soğuk havaya karşı dayanıklıdır.
 • Türkiye’nin her bölgesi ve ilinde yetiştirilir.

Ayrıca Ülkemizde ;

 • Şeftali – Çanakkale, Mersin, Bursa
 • Kayısı – Malatya
 • Muz – Mersin, Antalya, Hatay, Adana
 • Kivi – Yalova, Ordu, Rize, Samsun gibi meyvelerde yetiştirilmektedir.

NOT: Ülkemizde üretilen muzun %100’ü Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir.

SEBZECİLİK

 • Yükselti ve enlem farklılığından dolayı sebzelerin ülkemizde olgunlaşma dönemleri farklıdır.
 • En erken olgunlaştığı bölge Karadeniz, en geç olgunlaştığı bölge ise Doğu Anadolu’dur.
 • Sebze üretiminde ilk sırayı Akdeniz, İkinci sırayı Ege Bölgesi alır.
 • Sebze üretimi için en elverişsiz bölge Doğu Anadolu’dur (Yaz sıcaklıklarının düşük olması ve yaz mevsiminin geç başlaması nedeniyle.)
 • Sebzeler içerisinde en fazla üretilen domatestir.
 • Patates en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir. (Niğde,Konya)
 • Domates en fazla Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya, Mersin) yetiştirilir.

SERACILIK

 • Normal yetişme mevsimi dışında (turfanda) sebze üretimi yapılmasını sağlar.
 • Bir bölgede seracılığın yapılabilmesi için, kış sıcaklıklarının yüksek  (ısıtma maliyetini düşürür.), güneşlenme süresinin uzun olması gerekir.
 • Seracılığın en yaygın olduğu kesim Akdeniz Kıyılarıdır.
 • Ülkemizde seracılığın yarıdan fazlası Antalya, Mersin, ve Adana’da yapılmaktadır.Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.