TÜRKİYE’NİN AKARSULARI

 • Bir kaynaktan doğup kar, yağmur, göl veya yeraltı suları ile beslenen belirli bir yatak boyunca akan sulara akarsu denir.
 • Belli bir yatak boyunca akmayıp yüzeyde geniş alanda akan sulara sel ve selinti suları denir.
 • Yağışlı ve yarı kurak bölgelerin şekillenmesinde en etkili dış kuvvet akarsulardır.
  • Akarsuyun doğduğu yere kaynak denir.
  • Akarsuyun göl veya denize döküldüğü yere ağız denir.
  • Kaynak ve ağız arasında akarsuyun takip ettiği yola çığır denir. Çığırın kaynağa yakın yerine yukarı çığır, ağız kısmına yakın yerine aşağı çığır denir.
   • Bu ifade yer belirtmede kullanılır. Yukarı Sakarya Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü,
   • Orta Kızılırmak Bölümü, Orta Fırat Bölümü gibi…
  • Akarsuyun bütün kolları ile birlikte beslendiği alana havza denir.

Açık Hava

 • Akarsu deniz veya okyanusa dökülüyorsa bu akarsuyun havzasına açık havza denir.
 • Yeşilırmak havzası, Kızılırmak havzası, Sakarya havzası gibi…
Kapalı Havza
 • Akarsu kendiliğinden kuruyorsa veya göle dökülüyorsa bu akarsuyun havzasına kapalı havza denir.
 • Tuz Gölü ve Konya kapalı havzası, Van Gölü kapalı havzası, Göller Yöresi kapalı havzası…
Türkiye’de Akarsuyun Genel Özellikleri
 • Akarsuların boyları kısa, havzaları dardır. (Türkiye’nin bir yarımada olması ve yer şekillerinin engebeli olması).
 • Rejimleri düzensizdir. (Yağış rejiminin düzensiz olması, kar erimeleri ve kuraklık)
 • Ulaşıma elverişli değillerdir. (Rejimlerinin düzensiz, denge profiline yakın olmamaları)
 • Denge profiline ulaşamamışlardır. (Türkiye’nin genç bir ülke olması)
 • Akış hızları fazla, enerji potansiyelleri yüksektir ve aşındırmaları fazladır.
 • Taşıdıkları su miktarı azdır. (Türkiye’nin genelinde yarı kurak bir iklimin görülmesi)
 • Türkiye’deki akarsulardan içme suyu, elektrik elde etme, tarımda sulama, su sporları (rafting) ve balıkçılıkta yararlanılır.
 • Türkiye sınırları dışına dökülen akarsular:
  • Çoruh (Karadeniz açık havzası)
  • Fırat-Dicle (Basra açık havzası)
  • Aras-Kura (Hazar kapalı havzası)
 • Türkiye sınırları dışından ülkemize dökülen akarsu “Asi” dir.
 • Komşu ülke ile doğal sınır oluşturan akarsular:
  • Meriç (Yunanistan)
  • Aras (Ermenistan – Nahçivan)
  • Asi (Suriye)
  • Dicle (Suriye)
  • Arpaçay (Ermenistan)
 • Üzerinde taşımacılık yapılan akarsu “Bartın Çayı” dır.
 • En hızlı akan akarsu “Çoruh” dur.
 • Ülke sınırları içerisinde en uzun olan akarsu “Kızılırmak” tır.
Akarsu Rejimleri
 • Yağmur suları ile beslenen akarsular: Bakırçay, Gediz
 • Kar ve buz sularıyla beslenen akarsular: D. Anadolu ve D. Karadeniz’de
 • Kaynak sularıyla beslenen akarsular: Manavgat, Düden, Köprüçay (Karstik kaynaklarla beslenirler.)
 • Göl sularıyla beslenen akarsular: Göller Yöresi akarsuları (Bunlara göl ayağı veya gidegen denir.)
 • Karma rejimli akarsular: Kızılırmak, Yeşilırmak (Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan)
 • Sel rejimli akarsular: İç Anadolu

TÜRKİYE’DE GÖLLER

Tektonik Göller

 • Yer kabuğunun çökmesiyle oluşan çukurlara suların dolmasıyla meydana gelir.
 • Tuz Gölü
 • Hazar Gölü
 • Sapanca Gölü
 • Ulubat Gölü
 • Eber Gölü
 • Burdur Gölü
 • Eğirdir Gölü
 • Beyşehir Gölü
 • İznik Gölü
 • Manyas (Kuş) Gölü
 • Akşehir Gölü
 • Acıgöl
 • Aktaş Gölü
 • Seyfe Gölü
 • Ilgın Gölü
 • Sultan Sazlığı
 • Hotamış Gölü
Karstik Göller
 • Karstik arazilerdeki erime çukurlarına suların dolmasıyla oluşur.
 • Kestel Gölü
 • Solda Gölü
 • Suğla Gölü
 • Avlan Gölü
 • Kovada Gölü
 • Kızören Gölü
 • Akgöl
 • Karagöl

Volkanik Göller

 • Volkanların kraterlerine ve maarlarına suların dolmasıyla oluşur.
 • Nemrut Gölü (Kaldera)
 • Meke Tuzlası (Maar)
 • Acıgöl (Maar)
 • Gölcük (Maar)
Buzul (Sirk) Gölleri
 • Buzulların oluşturduğu dairesel çukurlara suların (sirk çukuru) dolmasıyla oluşmuştur.
 • Aynalı Göl
 • Kilimli Göl
 • Kara Göl

Heyelan Set Gölleri

 • Heyelanla kayan toprağın akarsu vadisini tıkamasıyla oluşur.
 • Sera Gölü
 • Tortum Gölü
 • Abant
 • Yedigöller
 • Zinav Gölü
 • Sülüklügöl

Kıyı Set (Lagün) Gölleri

 • Dalgalarla taşınan kumların koyların ağız kısmını kapatmasıyla oluşur.
 • Büyükçekmece Gölü
 • Küçükçekmece Gölü
 • Terkos Gölü (Durusu)
 • Akyatan Gölü
 • Simenlik Gölü

Alüvyal Set Gölleri

 • Gerek küçük koyların ağız kısımının gerekse akarsu vadilerinin taşınan alüvyonlarla kapanmasıyla oluşur.
 • Bafa (Çamiçi) Gölü
 • Köyceğiz Gölü
 • Eymir Gölü
 • Mogan Gölü
 • Marmara Gölü

Volkanik Set Gölleri

 • Volkanizma sonucu  çıkan lavların bir akarsuyun önünü kapatması ile oluşan göllerdir.
 • Van Gölü
 • Çıldır Gölü
 • Erçek Gölü
 • Nazik Gölü
 • Balık Gölü
 • Haçlı Gölü

Enerji Elde Edilen Doğal Göllerimiz

 • Tortum
 • Hazar
 • Eğirdir
 • Kovada
 • Çıldır

Ulaşım Yapılabilen Göllerimiz

 • Van Gölü
 • Atatürk (Baraj) Gölü
 • Keban (Baraj) Gölü
NOT: Beyşehir, Eğirdir, Burdur göllerinin çanakları tektonik çöküntülerle oluşmuş olup karstik erimelerle genişlemiştir. Bu nedenle Tektonik – Karstik göl olarak da nitelendirilir.
NOT: Van Gölü çanağı tektoniktir. Bu çanaktan geçen akarsuların önünü Nemrut volkanlarıyla kapanmış ve bu çukurluk göl haline gelmiştir. Bu nedenle Tektonik – Volkanik set gölü olarak ifade edilir.

Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.