TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU VE SONUÇLARI

Türkiye’nin Mutlak Konumu

 • Enlem: 36° Kuzey (Hatay) 42° Kuzey (Sinop)
 • Boylam: 26° Doğu (Çanakkale-Gökçeada) 45° Doğu (Iğdır.)
Türkiye’nin Enlemin Sonuçları
Türkiye Kuzey yarım kürede ve Yengeç Dönencesi dışında kuzeyinde yer alır. Buna bağlı olarak:
 •  Türkiye’nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe (Hatay’dan Sinop’a)
  • Güneş ışınlarının geliş açısı dar olur. Buna bağlı olarak: 
   • Güneş ışınlarının tutulması artar.
   • Sıcaklık ortalaması azalır.
 • Deniz suyu tuzluluğu azalır.
 • Kalıcı kar (toktağan kar) başlangıç (alt) sınırı, orman (üst) sınırı, yükselti (üst) sınırı, yerleşme yükselti (üst) sınırı alçalır. (Deniz seviyesine yaklaşır.)
 • Çizgisel hız azalır, alacakaranlık süresi artar. (Türkiye’nin Kuzey yarım kürede yer alması)
 • Yerçekimi ivmesi artar. (Türkiye’nin Kuzey yarım kürede yer alması)
 • Gece – Gündüz arasındaki süre farkı artar. (Ekinokslar haricinde) (Türkiye’nin kuzey yarım kürede yer alması)
 • Güneş ışınları dönük hiçbir zaman dik düşmez, gölge boyları sıfır olmaz. (Türkiye’nin dönence dışında olması)
 • Gölge yönü daima kuzeyi gösterir, kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar.  (Türkiye’nin Yengeç Dönencesinin kuzeyinde yer alması)
 • Dağların güneye bakan yamaçları güneş ışınlarının direkt olarak alır ve daha sıcak olur. Yani bakı yönü daima güneydir. (Türkiye’nin Yengeç Dönencesinin kuzeyinde yer alması)
 • Güneşin öğle vakti ulaştığı yükselti azalır. (Türkiye’nin dönence dışında yer alması)
 • Meridyen aralıkları daralır, paralel daireleri küçülür. (Türkiye’nin Kuzey yarım kürede yer alması)
 • Türkiye’de kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden gelenler sıcaklığı yükseltir. (Türkiye’nin Yengeç Dönencesinin kuzeyinde yer alması.)
Türkiye Orta Kuşakta yer alır. Buna bağlı olarak;
 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
 • Sürekli rüzgarlardan Batı rüzgarlarının etki alanındadır.
 • Cephe yağışları yaygındır. (Frontal Yağış)
 • Türkiye’nin orta kuşağın güneyinde yer aldığı için buzullar ve buzulların oluşturduğu şekiller yaygın değildir. (Skyer-Fiyord tipi kıyı görülmez)
 • Türkiye subtropikal kuşakta olup 30° ile 40° enlemleri arasında Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer alır. Buna bağlı olarak Akdeniz iklimi maki bitki örtüsü ve terra rossa toprak tipi görülür.
NOT: Ülkemizde özel konum şartları ortadan kaldırılırsa bir tek Akdeniz iklimi görülürdü.
Enlemi Aynı Olan Noktaların:
 • Çizgisel hızları
 • Gurup ve Tan süreleri (alacakaranlık süreleri)
 • Yerçekimi ivmesi
 • Gece – gündüz süreleri arasındaki fark
 • Yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açısı
 • Yıl içerisindeki gölge boyları aynıdır…

Türkiye’nin Boylamının Sonuçları

 • Türkiye başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır ve başlangıç meridyenine göre yerel saati ileridir. 
 • Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında (19° x 4’ = 76 dakika (1 saat 16 dakika) yerel saat farkı bulunur.
 • Yaz mevsiminde (21 Mart ekinoksundan sonra) 45°D (Iğdır) boylamının yerel saati ulusal saat olarak kullanılır. (ileri saat uygulaması) Kış mevsiminde (23 Eylül ekinoksundan sonra 30°D (İzmit) boylamının yerel saati ulusal saat olarak kullanılır. (geri saat uygulaması) 
 • Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında zaman farkı fazla olmadığı için (doğu-batı yönlü genişliği fazla olmadığı, içerisinden geçen boylam sayısı az olduğu için) ülke içinde aynı anda tek bir ortak saat (ulusal saat) kullanılır.
 • Türkiye’nin 2. ve 3. saat dilimleri içerisinde toprağı bulunur.
NOT: İleri saat uygulaması gün ışığından daha fazla faydalanmak (elektrik enerjisinden tasarruf etmek) için yapılır. (İlk olarak 1915’te Almanya tarafından kullanıldı. Türkiye’de resmi olarak mevzuata 1926’da girmiş, fiili uygulama ise 1 Temmuz 1940’ta başlamıştır.) 

Boylamı aynı olan noktaların:

 • Yerel saatleri 
 • Öğle vakitleri 
 • Saat dilimleri 
  • Gün içerisinde gölge boyunun en kısa olduğu an ekinokslarda güneşin doğuş ve batış anı, 
  • Başka bir boylam ile arasındaki yerel saat farkı aynıdır. 

Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları 

 • Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması. (Kıyılarda denizel iklimin görülmesine neden olur) 
 • Dağların doğu batı doğrultusunda uzanması (denizellik etkisinin iç kısımlara girememesi ve iç kısımlarda Karasal iklimin görülmesine neden olur.) 
 • Doğuya doğru gidildikçe yükselti ortalamasının artması (Batıda ılıman karasal, doğuda sert karasal iklimin yaşanmasına neden olur.) 
 • Yükselti ortalaması fazla engebeli bir ülke olması. (Kısa mesafelerde iklim değişmesine neden olur.) 
 NOT: Buna bağlı olarak Türkiye’de iklim, bitki örtüsü ve tarım ürünleri çeşitliliği fazladır. Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanır.
 • İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması. (Jeopolitik önem)
 •  Asya ile Avrupa arasındaki transit ticaret yolları üzerinde olması (Jeopolitik önem)
 •  Yeraltı zenginliği çeşidi fazladır. (Bor, Uranyum, toryum =jeopolitik önem)
 •  Ortadoğu’daki petrol kaynaklarına yakın olması. (Jeopolitik önem)
 •  Ortadoğu’yu besleyen zengin su kaynaklarına sahip olması (Fırat, Dicle = Jeopolitik önem)
 • Alp – Himalaya Genç kıvrım dağları kuşağı üzerinde bulunması.
 • Depremlerin sık görüldüğü genç bir ülke olması. (3. jeolojik devrin sonu 4. jeolojik devrin başı)
 • Gelgit genliğinin fazla olmaması. (Haliç kıyı tipinin görülmemesi)

Türkiye’nin özel konumu ve matematik konumu sıcaklık üzerinde etkilidir bu iki etkinin ortaya çıkardığı farklılıkları kısaca ifade edilecek olursak

Mutlak Konum (enlem)
 • Akdeniz ikliminin görülmesi .
 • Güneyden kuzeye doğru sıcaklık ortalamasının azalması.
 • Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. (yıl içerisindeki sıcaklık farklılıklarının belirgin olması)
Göreceli Konum (denizellik, karasallık, yükselti)
 • Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi. (iklim çeşidinin fazla olması) 
 • Güneyden kuzeye doğru sıcaklık ortalamasının düzenli azalmaması
 • Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalması
 • Aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanması (mevsim içi farklılıklar görülmesi)

Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar

Değişmeyen Unsurlar

 • Stratejik kaynaklar
 • Ülkelerin coğrafi şekli  (ada, kıyı, kara yarımada devleti vb.)
 • Coğrafi bütünlük
 • Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler
 • Su
 • Coğrafi konum
 • İklim

Zaman

Değişen Unsurlar

 • Sosyal – kültürel değerler
 • Bilimsel ve teknolojik değerler
 • Ekonomik değerler
 • Politik değerler
 • Askeri değerler

Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.