VOLKANİZMA

DÜNYA ÜZERİNDEKİ BAŞLICA TOPOĞRAFYA ŞEKİLLERİ #5

Okunma Süresi: 3 dakika VOLKAN TOPOGRAFYASI Volkanizma sonucunda oluşan  yerşekillerini kapsayan topografyaya volkan topografyası denir. Volkan topografyası hem volkanik faaliyetlerle…

JEOMORFOLOJİ (YER ŞEKİLLERİ) #3

Okunma Süresi: 6 dakika YER ŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU Yer Şekillerinin oluşum Süreçleri ve Yer Şekillerini Oluşturan Kuvvetler Yer şekillerinin nasıl oluştuğunu…