NÜFUS

TÜRKİYE’DE NÜFUS VE YERLEŞME #2

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRKİYE’DE NÜFUS YOĞUNLUKLARI Birim alana düşen nüfusa nüfus yoğunluğu denir. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu Belirli sınırlar içindeki…

TÜRKİYE’DE NÜFUS VE YERLEŞME #1

Okunma Süresi: 3 dakika TÜRKİYE’DE NÜFUS VE YERLEŞME Türkiye’de Nüfusun Gelişimi Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış, daha sonra…

NÜFUS COĞRAFYASI #4

Okunma Süresi: 3 dakika DÜNYA NÜFUSUN DAĞILIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dünyada Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Doğal Faktörler Yerşekilleri İklim ve bitki…

NÜFUS COĞRAFYASI #3

Okunma Süresi: 4 dakika NÜFUS ARTIŞI Belli bir bölgede belli bir zamanda yaşayan insan sayısının bir önceki sayım dönemine göre…

NÜFUS COĞRAFYASI #2

Okunma Süresi: 3 dakika NÜFUSUN YAPISI Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılışı Toplam nüfusun yaş dilimlerine göre dağılışı iki…

NÜFUS COĞRAFYASI #1

Okunma Süresi: 3 dakika BEŞERİ COĞRAFYA Coğrafya sadece yeryüzünü yani doğal ortamı incelemez. Doğal ortam; taş küre (litosfer), su küre…