moren

TOPRAK COĞRAFYASI

Okunma Süresi: 3 dakika TOPRAK COĞRAFYASI Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal ayrışmaları sonucunda yer kabuğunun üzerinde oluşan; içinde…

HİDROGRAFYA (GÖLLER) #3

Okunma Süresi: 2 dakika GÖLLER Karalar üzerinde çeşitli nedenlerle oluşan çanaklarda biriken durgun sulara göl denir. Göller oluşumlarına ve su…

DÜNYA ÜZERİNDEKİ BAŞLICA TOPOĞRAFYA ŞEKİLLERİ #4

Okunma Süresi: 6 dakika KURAK VE YARI KURAK BÖLGELER TOPOGRAFYASI Kurak ve yarı kurak bölge ayrımında yağış önemlidir. Yıllık yağış…