YERALTI SULARI

 • Yağışlarla yeryüzüne düşen suların bir kısmı akışa geçer, bir kısmı buharlaşır, bir kısmı da “infiltrasyon” (sızmı) ile yer altı sularını oluşturur.
 • Bu suların bir kısmı yerin çok derinliklerinde birikerek derinlik sularını veya “fosil suları” oluşturur.
 • Magmatik su buharının derinlik kayaçları içinde soğuyup buharlaşması ile “juvenil” sular oluşur.
 • İçinde yer altı suyu bulunduran tabakaya “akifer” denir.
 • Akiferler hareket özelliğine ve yer altındaki durumlarına göre serbest ve tutuklu olarak ikiye ayrılır.
 • Akifer içinde biriken sular çeşitli şekillerde yeryüzüne çıkarak kaynakları oluşturur.

Suların Yer Altına Sızmasında;

 • Yağış miktarı,
 • Yağış türü,
 • Eğim,
 • Toprağın geçirimlilik derecesi
 • Buharlaşma,
 • Bitki örtüsü gibi faktörler etkiliri.

KAYNAK SULARI

A. Artezyen Kaynaklar

 • Geçirimsiz tabakalar arasında basınç altında bulunan suların insanlar tarafından yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynaklardır.

Özellikleri

 • Suları soğuk ve tazyiklidir.
 • İnsan müdahalesi sonucu yeryüzüne çıkar.
 • İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilir.

B. Karstik Kaynaklar (Voklüz)

 • Kalker (kireç) ve jips (alçı) gibi suda kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda yer altındaki boşluklarda biriken suların yeryüzüne çıkmasıyla oluşan kaynaklardır.

Özellikleri

 • Suları kireçli ve soğuktur.
 • Kaynağın debisi kurak dönemlerde azalır, yağışlı dönemlerde ise artar.
 • Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır.

C. Fay Kaynakları

 • Yer altındaki suların fay hatları boyunca yüzeye çıkmaları sonucunda oluşan kaynaklardır.

Özellikleri

 • Yerin derinliklerinden geldikleri için suları sıcak veya ılıktır.
 • Akım miktarı yıl boyunca pek değişmez.
 • Mineralce zengindir.
NOT: Türkiye, III. Ve IV. Jeolojik zamanda meydana gelen tektonik hareketlere uğradığından fay kaynaklarının yaygın olduğu bir ülkedir.

D. Yamaç (Vadi) Kaynakları

 • Dağ ve vadi yamaçlarının yer altı su tabakasını kestiği yerde oluşan kaynaklardır.

Özellikleri

 • Suları soğuktur.
 • Yazın yer altı su seviyesinin düşmesi sonucu kuruyabilir.
 • Ülkemizin bütün bölgelerinde görülür.

E. Gayzer Kaynaklar

 • Volkanik arazilerde, yeraltındaki gazların basınç yapması nedeniyle yeryüzüne çıkan kaynaklardır.
 • ABD, Japonya, İzlanda ve Yeni               Zelanda’da görülür.

Özellikleri

 • Genellikle yeryüzüne gaz halinde çıkar.
 • Belirli aralıklarla tazyikli olarak yeryüzüne ulaşır.
 • Ülkemizde aktif volkanlar olmadığı için görülmez.

F. Kaplıcalar ve Ilıcalar

 • Yerin derinliklerinden gelen sıcak sulara denir.
 • Sularında bol miktarda mineral bulunduran, sıcaklığı fazla olmayan kaynaklara “ılıca;” fazla olanlara ise “kaplıca” denir.
 • Kırıklı yapının çok olduğu yerlerde kaplıca ve ılıcalar yaygındır.
NOT: Bir kaynak suyu ne kadar derinden geliyorsa o kadar sıcak olur. Yeryüzüne yakın kesimlerde 33 metre derine gidildikçe sıcaklık 1°C artar.

Sulardan Faydalanma

1-Deniz ve Okyanuslardan Yararlanma

 • Deniz ve okyanus suları tuzlu olduğu için içme ve sulamada doğrudan kullanılamaz.
 • Bu sular aşağıdaki alanlarda kullanılır:
  • Balıkçılık ve farklı deniz Vanlılarının avlanması
  • Taşımacılık
  • Gel-git ve dalgadan enerji üretimi Turizm

2-Akarsulardan Yararlanma

 • Tatlı su olduğu için sulama ve içme suyunda
 • Akış hızına bağlı enerji üretiminde
 • Ulaşımda (denge profili ve rejime bağlı)
 • Turizm ve su sporlarında

3-Göllerden Yararlanma

 • Tatlı su olanlarından sulama ve içme suyunda
 • Balıkçılık ve su ürünlerinde
 • Gideğeni uygunsa enerji üretiminde
 • Taşımacılıkta (büyüklüğüne bağlı)
 • Turizmde
 • Su sporlarında
 • Maden (tuz, soda…) üretiminde

4-Yer Altı Sularından Yararlanma

 • Sulama ve içme suyunda(suyun özelliğine bağlı)
 • Turizmde (kaplıca)
 • Enerji üretiminde (jeotermal)

Hidroelektrik Potansiyel

 • Akarsuların enerjilerinden yararlanarak elektrik üreten tesislere hidroelektrik santraller denir.
 • Hidroelektrik santrallerin kurulum yerinin seçiminde;
  • Akarsu yatağının eğimi,
  • Akarsuyun debisi yani havzasındaki iklim özellikleri etkilidir.
 • Hidroelektrik üretimi için en uygun yerler akarsuyun debisinin yüksek olduğu ve yatak eğiminin fazla olduğu yerlerdir.
Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.