GÖÇLER

 • İnsanların çeşitli nedenlerle bulundukları yerden başka yerlere doğru yer değiştirmelerine “göç” denir.
 • Önceki dönemlerde insanlar tarım ve hayvancılık açısından elverişsiz alanlardan iklimi uygun, tarım ve hayvancılığa daha elverişli yerlere göç etmişlerdir.

Dünyada Geniş Çaplı Göçlere Örnekler

Kavimler Göçü

 • 4. Yüzyılda dünyada yaşanan iklim değişikliği Orta Asya’yı olumsuz yönde etkilemiştir.
 • Orta Asya’da bulunan kavimlerin kuraklık nedeniyle otlakları daralmış ve tarım üretimleri azalmıştır.
 • Ayrıca Çinlilerin baskısı gibi siyasi olayların etkisiyle daha uygun alanlara doğru göç etmişlerdir.
 • Uzun yıllar süren bu göçler sonucunda birbirini iten kavimler Avrupa’ya kadar ulaşmış ve Avrupa’da birçok siyasi olaya neden olmuştur.
 • Hatta Bizans İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasının ve daha sonra Batı Roma’nın yıkılmasının nedeni bu göçlerdir.

Yeni Dünya’ya Göçler

 • 15. Yüzyılın sonunda İspanya ve Portekiz’in önderliğinde yapılan Coğrafi keşiflerle Amerika ve Avustralya gibi yeni yerler keşfedilmiştir.
 • Keşfedilen yerlerdeki doğal kaynakların kullanılması için başta İspanyol, Portekiz, İngiliz, Fransız ve Hollandalılar olmak üzere Avrupalılar buralara yeni koloniler kurmuşlardır.
Göçlerin Nedenleri
 • Göçler çok çeşitli nedenlere bağlıdır.

1- Ekonomik Nedenler

 • İş imkanlarının az olması
 • Tarım alanlarının yetersiz olması
 • Miras yoluyla tarım topraklarının küçülmesi
 • Tarımda makineleşme sonucu işsizlik.

2- Doğal Nedenler

 • Kuraklık
 • Deprem, sel
 • Erozyon

3- Siyasi Nedenler

 • Savaşlar
 • Ülkeler arası nüfus değişimleri (Nüfus mübadeleleri)
 • Terör

4- Sosyal Nedenler

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Evlenmeler

Göçlerin Sonuçları

 • Kentlerde nüfusun hızla artması
 • Plansız kentleşme ve gecekondulaşma
 • Altyapı yetersizliği
 • Şehirlerde konutların yetersizliği
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki aksamalar
 • Ulaşım sorunları
 • Nüfusun ülke genelinde dağılışının düzensizleşmesi
 • Kırsal kesimlerdeki tarım alanlarının boş kalması
 • İşsizlik gibi olumsuz durumlardır.

Gidilen Yere Göre Göçler

 1. İÇ GÖÇLER
  • Ülke sınırları içinde gerçekleşen göçlerdir.
  • İç göçler genelde kırsal kesimden kentlere doğrudur.
 2. DIŞ GÖÇLER
  • Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir.

Kalma Süresine Göre Göçler

1- Geçici (Mevsimlik) Göçler

 • Genel olarak insanların belli bir dönem içinde yaptığı göçlerdir.
 • İnsanlar çeşitli amaçlarla belli bir dönem için bazı yerlere gidebilirler. Bunlar;
  • Tarım ve inşaat sektöründe çalışma amaçlı
  • Hayvan otlatma ve barındırma amaçlı,
  • Tatil amaçlı
  • Eğitim amaçlı olabilir.

2- Sürekli Göçler

 • Bu tür göçlerde göç eden insanlar gittiği yerlerde sürekli kalmaktadır.
 • Dünyadaki göçler çoğunlukla bu grupta yer alır.

Beyin Göçü

 • Bir yerde bulunan yetişmiş ve iyi eğitim görmüş insanların çeşitli nedenlerle başka bir yere gitmesine beyin göçü denir.
 • Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olur. Çünkü gelişmemiş ülkeler zor şartlarla yetiştirdiği insanları kaybeder.

Beyin Göçü Veren Ülkeler

 • Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Çin, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya, Türkiye

Beyin Göçü Alan Ülkeler

 • ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, İsviçre, Japonya.

Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.