Coronavirus krizi: Türkiye'nin turistik noktalarında son durum... - Turizm Günlüğü

TURİZM

 • Hizmet sektörü için de önemli gelir getiren sektörlerdendir. 
 • Dünyada turizm faaliyetleri II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok hızlanmıştır. 
 • Turizm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik lokomotifidir. Hatta bacasız sanayi de denir.
 • Turizmin sürdürülebilmesi için Doğal çevrenin korunması zorunludur. Bu durum turizmin doğal çevreye yaptığı en önemli katkıdır. 
 • Dünyada turizm hareketine katılanların çoğu Avrupalılardır. Sonra Kuzey Amerika ülkeleri ve Japonya gelir.

Doğal Turistik Kaynaklar

1- Milli Parklar 

 • Doğal ve beşeri oluşumları korumak amacıyla oluşturulmuş bölgelere Milli (ulusal) Park denir. Milli parklar en fazla ABD’dedir. 
 • 1864 yılında ABD başkanı Abraham Lincoln Yosemite Vadisi’ni koruma alanı ilan etmiş, Amerikan kongresi 1872 yılında yellowstone’u resmi olarak milli Park kabul etmiştir. Yani resmi anlamda ilk milli park Yellowstone’dır.

2- Ormanlar 

 • Önemli doğal turistik kaynaklardandır. 
 • Orman içinde dağ otelleri ve kulübeler bu faaliyetler için yapılmıştır. 
 • İsviçre ve Avusturya’da orman alanları içinde bu faaliyetlerin yapıldığı birçok tesis vardır. 
 • Ülkemizde Abant’ta ve Doğu Karadeniz’de Rize, Artvin ve Trabzon yaylalarında bu tiP faaliyetler vardır.

3- Peri Bacaları 

 • Özellikle tüf, mil ve kil gibi kolay aşınan maddelerin yüzey suları tarafından aşındırılıp geriye dayanıklı kısımların kalması ile peri bacaları oluşur.
 • Bu oluşumlar insanların ilgisini çekmiştir. Ülkemizde Ürgüp, Göreme, Avanos çevresinde.

4- Travertenler 

 • Kalsiyum karbonat bakımından zengin sularının, yeryüzüne çıkarak içindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile oluşur. 
 • Uzun yıllar da bu çökeltiler zaman mı üst üste birikerek pamuk yığınlarına benzer ülkemizde en iyi örneği Denizli-Pamukkalede’dir

5- Mağaralar 

 • Kalker jips ve dolomit gibi suda kolay çözünebilen taşların olduğu yerlerde yeraltı sularının etkisiyle büyük boşluklar oluşur. Bunlara karstik mağaralar denir. 
 • Ayrıca Volkan Tüflerinin olduğu yerlerde de mağaralar oluşmuştur. 
 • Mağaraları inceleyen bilim speleoloji’dir. 
 • Mağaralar insanların ilk yerleşme yerlerindendir. Örneğin Çin’de Çukutiyen, Avustralya’da Kennif, İstanbul’da Yarımburgaz an Antalya’da Karain mağarası ilk yerleşim yerinden dir

6- Dağlar ve Yaylalar 

 • Dağlar ormancılık, hayvancılık, maden çıkarma ve su kaynakları bakımından zengindir. 
 • Dağcılığa Alpinizm denir. 
 • Alpinizmde dağa tırmanış, kış turizmi, dinlenme gibi birçok faaliyet vardır.
 • İsviçre, Avusturya, Kanada, İskandinav ülkeleri ile ülkemizde Uludağ, Ağrı Erciyes, Kuzey Anadolu ve Toroslar bu faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerdendir. 
7- Göller 
 • Son yüzyılda insanların dinlendiği ve birer turistik çekim merkezi olmaya başladığı alanlardır. 
 • İtalya’da Como, İsviçre’de Cenevre ve Türkiye’de Manyas (Kuş), Abant bu anlamda önemlidir. 
 • Ancak ülkemizde göller daha çok iç turizm merkezi özelliğindedir.

8- Çağlayanlar 

 • Çağlayanlar hem hidroelektrik üretiminde hem de turizm açısından kullanılmaktadır. 
 • ABD Kanada sınırındaki Niagara Çağlayanı ile Venezuela’daki Angel çağlayanı, Zambiya ile Zimbabwe arasında bulunan Victoria çağlayanı önemli turizm merkezleridir. 
 • Türkiye’de Düden ve Manavgat çağlayanları turizm açısından önemlidir.

9- Termal Kaynaklar 

 • Suları sıcak olan kaynaklardır. Bunlara kaplıca veya Ilıca denir. 
 • Bu sular çeşitli şekillerde ve turizm alanında değerlendirilir. 
 • Bu suların hem sıcak olması hem de bazı mineralleri içermesi değişik alanlarda kullanılmasına neden olmuştur. 
 • Dünya üzerinde İzlanda, Japonya, ABD, Endonezya da yaygındır.

10- Kıyılar ve Plajlar 

 • Kıyılardaki elverişli doğal plajlar turistik çekim merkezleri haline gelmiştir. 
 • İnanç turizmi için kumsalların geniş ve çok olduğu alçak kıyılar ile açık, bulutsuz, güneşli iklimin olduğu yerler uygundur.
 • Kıyı turizmi için deniz suyu sıcaklığı yüksek hava açık ve güneşli olmalıdır. 
 • Kıyı turizmi genelde Akdeniz ikliminin etkili olduğu ve buraya yakın kıyılarda gelmiştir. 
 • Türkiye’de Akdeniz ve Ege kıyıları, Yunanistan’da Rodos ve Girit, İspanya’da Barcelona kıyı turizmi için elverişli yerlerdir

Beşeri Turistik Kaynaklar

1- Tarih öncesi yerleşmeler

 • 100-150 bin yıl öncesinden kalma mağaralar ile eski ören yerlerdir. 
 • Çin’de Çukutiyen Mağaraları, Türkiye’de Karain ve Yarımburgaz Mağaraları ilk mağara yerleşmelerinin olduğu yerlerdir.
 • Bunun dışında höyük adı verilen yerleşmelerde vardır. 
 • Konya’da Çatalhüyük, Kayseri’de Kültepe, Çorum’da Alacahöyük başlıcalarıdır.

2- Tarihi Yerleşmeler 

 • Türkiye’de Truva, Millet, Didim, Perge gibi çok eskiden kalma yerleşmelerdir. 
 • Ayrıca Kudüs, Roma, Mekke, Londra, Paris, Viyana, İstanbul gibi şehirlerin barındırdıkları kültürel mirasa ait eserlerdir.

3- Konaklama Tesisleri 

 • Turizmin gelişmesinde yeterli sayıda ve temiz konaklama tesislerinin varlığı önemlidir. 
 • Konaklama tesislerinin yaklaşık %75’i Avrupa ve ABD’dedir. 
 • Konaklama tesisleri otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping ve oberjlerden oluşur.

Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.