MADENLER

 • Dünya üzerinde 1800 den fazla maden türü vardır.
 • Şimdilik bunların 200 kadarı çıkarılmakta ve bunların  60-70 tanesinden yoğun olarak yararlanılmaktadır.
 • Madenler iki büyük gruba ayrılır:

1- Metaller

 • Belirli fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, periyodik sisteme dahil ve belirli atomlu elementlere metal denir. Kendi içinde dört gruba ayrılır.
 • Demirliler: Pirit, magnetit, hematit önemlileridir.
 • Demir alaşımlar: Manganez, nikel, krom, molibden, titanyum, zirkonyum.
 • Demirsiz olanlar: Bakır, kurşun, alüminyum, toyum, çinko, uranyum, kalaydır.
 • Değerli madenler: Altın, gümüş ve platindir.
 • Madenciliği anlayabilmek için aşağıdaki kavramların bilinmesi gerekir.

Cevher (Filiz) : Metal elde edilen yöntem ve tekniklerle ekonomik olarak işletilebilen mineral topluluklarıdır.

Razerv: Herhangi bir doğal kaynak türünden; belli bir yatak, bölge, ülke veya dünyada bulunduğu varsayılan alan miktardır.

Görünür rezerv: Hata payı % 20’dir. En güvenilir olandır.

Muhtemel rezerv: Gerekliliği jeolojik etütler yetersiz olduğu için hata payı %50’dir.

İşletilebilir rezerv: Herhangi bir maden yatağının var olan maden miktarının ekonomik olarak işletilebilecek kısmıdır..

2- Metal olmayanlar

 • Üç gruba ayrılır:
 • Madensel yakıtlar: petrol kömür doğalgaz dır.
 • Madensel gübreler: Fosfat nitrat potasdır.
 • Süs taşları: Elmas Yakut ametist Opal rubidir.

Başlıca Madenler

Demir

 • Yer kabuğunda çok yaygındır.
 • Yaklaşık %5’tir.
 • Tarihte bakır ve tunçtan sonra kullanılmaya başlanmış bir madendir.
 • Bunun en önemli nedeni daha sert ve yüksek ısıda eriyen bir madem olmasıdır.
 • Günümüzde en çok kullanılan metaldir.
 • Dünyada Demir rezervinde Ukrayna, Rusya, Avustralya, Çin, Brezilya, ABD, ve Kazakistan başta gelir.
 • Demir cevheri ihracatında Avustralya, Brezilya, Kanada, İsveç 
 • Demir cevheri ithalatında Japonya Çin, Güney, Kore Avrupa
 • Demir ilk çağlarda ilkel araç-gereç ve silah yapımında kullanılırken Sanayi Devrimi ile beraber kullanım alanı çok genişlemiştir.

Bakır

 • Volkanik ve tortul kayaçlarda bulunur.
 • Volkanik kökenlidir.
 • Kullanımı en eski olan metaldir.
 • Yumuşak olması ve kolay işlenmesi kullanımını kolaylaştırmıştır.
 • Günümüzde elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılmaktadır.
 • Üretimde ilk 4 ülke Şili, Peru, ABD ve Meksika’dır. Sonra Çin, Avustralya.

Krom

 • Magmatik kökenli kayaçlarda bulunur.
 • Metal ve kimya endüstrisinde kullanılır.
 • Metal sanayisinde paslanmaz çelik yapımında kullanılan ferro-krom üretimi krome’un en önemli kullanım alanıdır.
 • Dünya rezervinin %90’ına GAC ve Zimbabwe sahiptir.
 • Daha sonra Hindistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya gelir.

Boksit

 • Alüminyum üretiminde kullanılan bir cevherdir.
 • Hafif ve dayanıklı olması, elektriği iletmesi, kolay işlenmesi nedeniyle son yüzyılda kullanım alanı genişlemiştir. 
 • Üretimi artırarak demirden sonra en çok kullanılan metal olmuştur.
 • Avustralya, Çin, Brezilya, Hindistan

Kurşun

 • Doğada saf olarak zor bulunur.
 • Çinko Demir ve gümüş ile birlikte bulunur.
 • Erimesinin ve işlenmesinin kolay olması kullanımını kolaylaştırmıştır.
 • Akü imalatı kablo izolasyonu çatı kaplama ve radyasyondan korunmada kullanılır.
 • Üretimde Avustralya Çin ABD başta gelir.
Manganez
 • Demir Çelik sanayisinde kullanılır.
 • Ayrıca kimya sanayi ve pil sanayisinde de kullanılmaktadır.
 • Rezervde Ukrayna, Güney Afrika Cumhuriyeti başta gelir.

Nikel

 • Paslanmaz çelik yapımında kullanılır.
 • Kimya endüstrisi araçları yapımı, uçak, gemi ve otomotiv sanayi, elektrikli araç yapımında kullanılır.
 • Rezervde Avustralya, Rusya, Küba başta gelir.

Altın

 • Yer kabuğunda saf olarak veya diğer elementlerle birlikte bulunur.
 • Günümüze süs eşyası olarak kullanılan maden olduğu için elektronik sanayisinde kullanılır.
 • Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya, Rusya üretimde önde gelir.

Gümüş

 • Çok eskiden beri kullanılan ve bilinen bir madendir. Son olarak az bulunur.
 • Diğer madenler ile birlikte bulunur.
 • Optik ayna yapımında kullanılır.
 • Süs eşyası, para, akü yapımında kullanılır.
 • Üretimde Peru, Çin, Meksika, Rusya, ve Şili başka gelir.

Tuz

 • Tarih öncesinden beri kullanılan insan için gerekli maddelerdendir.
 • Kayalardan, göllerden ve denizlerden elde edilir.
 • Dünyada en büyük tuz gölü ABD’de Salt Lake’dir.
 • Lut Gölü ve Türkiye’deki Tuz Gölü diğer önemli tuz gölleridir.
 • Üretimde Çin, ABD, Almanya, Hindistan, Kanada ve Avustralya başta gelir.

Bor Bileşikleri

 • İçerisinde Bor oksit içeren minerallerdir.
 • Dünya üretiminin % 85’ini Türkiye ve ABD karşılar.
 • İnşaat gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
 • Bor kullanımında Avrupa ve Kuzey Amerika başta gelir.
 • Türkiye dünya üretiminde birincidir.

Elmas

 • Saf karbondur.
 • Değerli bir süs taşıdır ve en sert mineraldir.
 • Kesici ve delici alet yapımında kullanılır.
 • Dünya rezervlerinde Afrika kıtası birincidir.

Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.