HAYVANCILIK

 • Hayvancılık, evcil hayvan yetiştirme faaliyetleridir.

Entansif Hayvancılık

 • Kapalı ortamlarda yani çiftliklerde yapılır.
 • Yem kullanılır.
 • Makineleşme ve bakım fazladır.
 • Ticari amaçlıdır.
 • Geliri fazladır.

Ekstansif Hayvancılık

 • Açık alanda yapılır.
 • Bitki örtüsüne bağlıdır.
 • Makineleşme ve bakım yok denecek kadar azdır.
 • Geçme yöneliktir.
 • Gelir azdır.

Büyükbaş hayvancılık

 • Dünyada çok yaygın bir faaliyettir.
 • Et, süt ve deri üretimi yapılır.
 • Ayrıca bazı yerlerde gücünden de faydalanırlar.
 • Dünya et ve süt üretiminin yaklaşık %90’nı sığır yetiştiriciliği karşılar.
 • Hindistan, Brezilya, Çin, ABD, Avustralya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hollanda sığır yetiştiriciliğinde önemli ülkelerdir.

Küçükbaş Bayvancılık

 • Koyun ve keçi gibi hayvanları yetiştirme faaliyetlerine denir.
 • En yaygın olanı koyun yetiştiriciliğidir.
 • Genelde bitki örtüsünün bozkır olduğu yerlerde yaygındır.
 • Dünyada 1 milyondan fazla koyun vardır.
 • Çin, Avustralya, Hindistan, İran, Yeni Zelanda
 • Deniz kıyısında bulunan ülkelerin kendi karasularında yaptıkları balık avlama şeklinde kıyı balıkçılığı denir.
 • Ülkelerin karasuları dışında kalan Deniz ve okyanus bölümlerinde balık avlanırsa buna Açık Deniz balıkçılığı denir.

İç Sular Balıkçılığı

 • Bir ülkenin kendi iç sularında yaptığı balıkçılıktır.
 • Bunlar akarsu göl baraj ve iç denizlerde yapılır.
 • Soğuk denizlere kıyısı olan ülkeler de balıkçılık daha gelişmiştir. Çünkü soğuk sular hem oksijenli hem de plankton fazladır.
 • buna bağlı olarak ABD, Kanada, Peru, Şili, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Batı Avrupa Norveç ülkelere balıkçılıkta gelişmiştir.
 • Deniz yosunu sünger ve Mercan çıkarımında denizlerde yapılan önemli ekonomik faaliyetlerdir.

ORMANLAR VE ORMANLARDAN FAYDALANMA

 • En önemli zenginlik kaynaklarındandır.
 • Bugün karaların yaklaşık yüzde otuzu ormanlarla kaplıdır.
 • Ormanların faydaları şu şekilde özetlenebilir:
  • ‌ Yaban hayatını ve av kaynaklarını korur.
  • ‌ Karbonlu depoladığı için iklim üzerinde olumlu etki yapar.
  • Barajların ömrü uzatır.
  • ‌Yerleşim yerlerinde hava ve ses kirliliğini önler ve insan sağlığı için faydalı olur.
  • ‌Erozyonu önler.
  • Yaprak gövde ve dalları ile yağışları tutarak sel ve taşkınlara önler.
  • Birçok sanayi dolumu ham madde oluşturur, insanlar için geçim kaynağı oluşturur.
 • Orman alanları bakımından zengin ülkeler Rusya Brezilya Kanada ABD Çin ve Endonezya’dır
 • Dünya üzerinde bahçeci orman alanları şunlardır:

Tropikal Yağmur Ormanları

 • Ekvatoral iklim bölgesindedir.
 • 6°Kuzey 6°Güney enlemleri arasındadır.
 • Amazon’da bu ormanlara selva denir.
 • Yüksek boylu geniş yapraklı ve her mevsim yeşil kalan çok sık ağaçlardan oluşmuştur.

‌ Muson Ormanları

 • Güney ve Güneydoğu Asya’da muson iklim bölgesinde görülür.
 • Kışın yaprağını döken ağaçları vardır.
 • Yağmur ormanları gibi sık ağaçlardan oluşmuştur.

‌Ilıman Kuşak Ormanları

 • Kuzey Amerika Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya’da geniş alanları kaplar.
 • Kanada ve ABD orman zengini ülkelerdir.
 • Bu ülkelerin Batı kıyılarındaki Kayalık dağları orman yönünden zengindir.
 • Daha çok konifer ağaç türlerinden oluşur.
 • Birçok alanda ormanlardan faydalanırlar.
 • Bağlı olarak orman tahribi de artmaktadır.
 • ABD, Avrupa, Kanada, Japonya hem kağıt öğreticisi hem de tüketici ülkelerin başında gelir.Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.