BİTKİ VEJETASYONU COĞRAFYASI

 • Bitkilerin dünya üzerindeki bitki coğrafyası dağılışı ile bu dağılışta etkili olan faktörleri inceler.
 • Bir bölgede bulunan bitkilerin tümüne “flora” denir.
 • Şekli ve biçimleri benzeyen bitkilerin oluşturduğu topluluğa “formasyon” denir.
 • Belli bir bölgenin bir kesiminde yaşam koşulları bakımından benzer özellikteki bitkilerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa “vejetasyon” denir.
 • Belli bir bölgede yetişen, dünyada başka yerde yetişmeyen bitkilere “endemik bitki” denir.
 • Türkiye endemik bitki bakımından zengin bir ülkedir. Kermez meşesi, Datça hurması ülkemizin önemli endemik bitkileridir.
 • Eski dönemde yetişen iklim koşullarının değişmesiyle günümüzde dar alanda kalanlara “relik” denir.

Bitkileri Yetişme Koşulları

 • Bitkiler kendileri için en uygun şartlarda yetişme imkanı bulur.
 • Bitkilerin yetişmesi üzerinde birçok faktör etkilidir.

1-İKLİM

 • Bitkilerin yetişmesi üzerinde en etkili faktör iklimdir.
 • Dünya üzerinde bitki yetişmesinde farklı iklim elemanları etkili olur:

a) Işık

 • Bitkilerin yetişmesi üzerinde doğrudan etkilidir.
 • Bir yerdeki gündüz uzunluğu ne kadar fazla olursa bitkinin ılık görme süresi uzar. Fakat bazen bu faktör tek başına yetmez.
 • Örneğin; kutuplarda gündüz uzunluğu fazla olmasına rağmen sıcaklığın yetersizliği gelişimi olumsuz etkiler.

b) Sıcaklık

 • Bitkilerin fotosentez ve yaşam faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sıcaklık gereklidir.
 • Bitkilerin normal şartlarda geliştikleri devreye “büyüme devresi” denir. Bu devre bitki için farklıdır.
 • Sıcaklık bitkilerin dünyadaki dağılışında en önemli faktördür.
 • Sıcaklık isteklerine göre bitkiler üç farklı gruba ayrılır.

I. Megaterm bitkiler (Yüksek sıcaklık isteyen bitkiler) :

 • Sıcaklık istekleri ortalama 20°C’nin üstünde olan bitkilerdir.
 • Bu gruptaki bitkiler ekvatoral, tropikal ve subtropikal bölgelerde yetişir.
 • Selvi, kızılçam, maki bitkileri bu gruptadır.

II. Mezoterm bitkiler (Orta derecede sıcaklık isteyen bitkiler):

 • Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20°C arası olan bitkilerdir.
 • Bunlar Orta Kuşağın nemli bölgelerinde yetişir.
 • Gürgen, ıhlamur ve kızılağaç bu gruptadır.

III. Mikroterm bitkiler (Düşük sıcaklık isteyen bitkiler) :

 • Yıllık sıcaklık isteği 0-15°C arası olan bitkilerdir.
 • Soğuğa dayanıklıdır.
 • Sarıçam, ardıç ve Sibirya çamı bu gruptadır.

c) Nem ve Yağış

 • Bitkilerin fotosentez ve yaşamsal faaliyetleri için su gereklidir.
 • Bitkiler su ihtiyacını yağışla karşılar.
 • Nem ve yağış isteklerine göre bitkiler üçe ayrılır.

1. Kseromorf bitkiler (kurakçıl bitkiler)

 • Suyun az bulunduğu yerlerde bitkiler yaşamak için yapraklarını küçültmüş, tüylenmiş, dikenleştirilmiş ve kök sistemlerini geliştirmişlerdir.
 • Örneğin geven, abdestbozan, kaktüs…

2. Mezomorf bitkiler (kurakçıl nemcil arası bitkiler)

 • Bu gruba giren bitkiler bazı mevsimlerde kurakçıl, bazı mevsimlerde nemcil özellik gösterir.
 • Örneğin ladin, kestane, kayın…

3. Higromorf bitkiler (Nemcil bitkiler)

 • Su fazla olduğu için kökler yüzeysel, yapraklar geniş olur.
 • Tropikal yağmur ormanlarının ağaçları ve Karadeniz Bölgesi’nin alt kuşağındaki bitkiler bunlara örnektir.

d) Rüzgarlar

 • Rüzgarlar daha çok bitkilerin dış görünüşlerini etkiler.
 • Şiddetli estiğinde filizlere, dallara ve yapraklara zarar verir.
 • Ayrıca kuru ve nemli olma durumuna göre de bitkileri etkiler.
 • Bunun dışında bitkilerin tohum ve polenlerini taşıyarak olumlu etkiler yapar.

2- YER ŞEKİLLERİ

 • Dağların yükseltisi, uzanışı, bakı durumu ve eğim gibi faktörlerle bitkiler etkiler.
 • Yerşekilleri daha çok sıcaklık ve yağışı etkileyerek bitkiler üzerinde etkili olur.

3- TOPRAK (EDAFİK)

 • Bitkilerin yaşam kaynağı topraktır.
 • Bazı bitkiler dışında topraksız bitki bulunmaz.
 • Bitkiler toprağın bünyesi, yapısı, rengi ve sıcaklığına göre farklı özellikler kazanır.
 • Örneğin tuzlu topraklarda halofil dediğimiz tuzu seven bitkiler yetişir.

4- BİYOTİK (CANLI)

 • Bitki dağılışında insanlar (antropojen etkiler) çok önemlidir.
 • İnsanlar bazı bitkileri yok ederken bazı bitkileri yeni yerlere götürerek yetişmesini sağlar.

1- Yeryüzünde Başlıca Ormanlar

Tropikal Yağmur Ormanları

 • Ekvatoral iklim bölgesinde yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır.
 • 3-4 farklı kattan oluşur.
 • 70-80 metre boyunda ağaçlardan oluşmuştur.

Muson Ormanları

 • Bölgelerinde kışın yaprağını döken ağaçlardan oluşan ormanlardır.
 • Çok sık ve gür olduğu için yağmur ormanlarına benzer.
 • En fazla görülen teak (tik) ağacıdır.

Orta Kuşakta Karışık Yapraklı Ağaçlardan oluşmuş Ormanlar

 • Orta Kuşakta, ılıman okyanus ikliminin görüldüğü alanlarda geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır.

Tayga Ormanları

 • Sert karasal iklimin 60° enlemi gibi yağışlı, nemli alanlarında iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır.

Mangrov Ormanları

 • Nemli tropikal bölgelerin sığ deniz kenarlarında ve bataklıklarda gelişen ormanlardır.
 • Bitkiler tuzlu çamurlar içinde büyür.

Galeri Ormanları

 • Akarsu boylarında şerit şeklinde uzanır.
 • Bu ormanda lian ve epifitler çoktur.

2- Çalı Formasyonu

 • Ormanların tahribi sonucu oluşan kısa boylu çalılardır.

Maki

 • Akdeniz iklim bölgesinde kısa boylu ağaçlar ve çalılardan oluşur.
 • Kuraklığa dayanıklı fakat soğuğa dayanıksızdır.
 • Maki; zakkum, keçiboynuzu, zeytin, sakız ve defne gibi bitkilerden oluşur.

Garig

 • Akdeniz ikliminde, maki tahribinden sonra oluşan kısa boylu çalılardır.
 • Keklik ve laden bunlara örnektir.

Psödömaki

 • Karadeniz iklim bölgesinde yetişen çalılardır.
 • Yalancı maki de denir.
 • Funda, kızılcık, fındık, muşmula, böğürtlen bunlara örnektir.

3- Ot Formasyonu

 • Doğal şartların (iklim) ağaç yetişöesine uygun olmadığı yerlerde yetişen ot topluluklarıdır.

Savan

 • 10 – 20° enlemleri arasındaki yerlerde görülen uzun boylu ot topluluklarıdır.
 • Yazın yeşerip kışın kurur.
 • Yazın yağışlarının artmasıyla otlar yeşerir ve büyür.
 • Kışın yağış azlığıyla kurur. İçlerinde tek tük ağaçlar da görülür.

Step (Bozkır)

 • Orta Kuşağın yarı kurak bölgelerinde görülen zayıf ot topluluklarıdır.
 • İlkbaharda yağışlarla yeşerip yazın kurur.
 • Geven, üzerilikotu, yavşen otu bunlara örnektir.

Çayır

 • Orta Kuşağın yarı nemli bölgelerinde görülen ot topluluklarıdır.
 • Bozkıra göre daha gürdür.
 • Yazların serin ve yağışlı olmasından dolayı yazın yeşil kalır.

Tundra

 • Tundra iklim bölgesinde soğuğa dayanıklı yosun ve otsu bitkilerden oluşan topluluklarıdır.
 • Bu bölgede yazın (1-2) ay kar ve buzların erimesiyle bataklıklar oluşur.
 • Buralarda yetişen liken ve yosunlardır.Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.