Beşeri Coğrafya

SANAYİ (DAĞILIMI) #2

Okunma Süresi: 3 dakika DÜNYADA SANAYİN DAĞILIŞI Sanayileşme; 18. Yüzyıl –  19. Yüzyıl arasında İngiltere’de başlamış, buradan Avrupa, ABD, SSCB…

SANAYİ (GELİŞİMİ) #1

Okunma Süresi: 2 dakika SANAYİ Organik veya inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal yollarla yeni ürün haline dönüştürülmesine sanayi denir. Sanayi,…

EKONOMİK COĞRAFYA (TURİZM) #7

Okunma Süresi: 3 dakika TURİZM Hizmet sektörü için de önemli gelir getiren sektörlerdendir.  Dünyada turizm faaliyetleri II. Dünya Savaşı’ndan sonra…

EKONOMİK COĞRAFYA (ULAŞIM) #6

Okunma Süresi: 3 dakika ULAŞIM İnsanların mal ve hizmetlerin çeşitli araçlarla ülke içinde veya ülke arasında taşınma işlemine ulaşım ya…

EKONOMİK COĞRAFYA (ENERJİ KAYNAKLARI) #5

Okunma Süresi: 4 dakika ENERJİ KAYNAKLARI Tükenebilir enerji kaynakları Birincil kaynaklar da denir. Rezervleri sınırlıdır. Petrol, kömür, doğalgaz, uranyum ve…

EKONOMİK COĞRAFYA (MADENLER) #4

Okunma Süresi: 3 dakika MADENLER Dünya üzerinde 1800 den fazla maden türü vardır. Şimdilik bunların 200 kadarı çıkarılmakta ve bunların …

EKONOMİK COĞRAFYA (HAYVANCILIK,ORMANCILIK) #3

Okunma Süresi: 2 dakika HAYVANCILIK Hayvancılık, evcil hayvan yetiştirme faaliyetleridir. Entansif Hayvancılık Kapalı ortamlarda yani çiftliklerde yapılır. Yem kullanılır. Makineleşme…

EKONOMİK COĞRAFYA (TARIM) #2

Okunma Süresi: 4 dakika TARIM FAALİYETLERİ Tarım yeryüzünde belli başlı üretim faaliyetlerinin en yaygın ve en ihtiyaç duyulanıdır. Tarım geniş…

EKONOMİK COĞRAFYA #1

Okunma Süresi: 3 dakika EKONOMİK COĞRAFYA Nüfus ile ekonomi ve kaynaklar arasındaki ilişkileri, insanların yaşamak ve hayatlarını devam ettirebilmek için…

GÖÇLER

Okunma Süresi: 2 dakika GÖÇLER İnsanların çeşitli nedenlerle bulundukları yerden başka yerlere doğru yer değiştirmelerine “göç” denir. Önceki dönemlerde insanlar…

NÜFUS COĞRAFYASI #4

Okunma Süresi: 3 dakika DÜNYA NÜFUSUN DAĞILIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dünyada Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Doğal Faktörler Yerşekilleri İklim ve bitki…

NÜFUS COĞRAFYASI #3

Okunma Süresi: 4 dakika NÜFUS ARTIŞI Belli bir bölgede belli bir zamanda yaşayan insan sayısının bir önceki sayım dönemine göre…

NÜFUS COĞRAFYASI #2

Okunma Süresi: 3 dakika NÜFUSUN YAPISI Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılışı Toplam nüfusun yaş dilimlerine göre dağılışı iki…

NÜFUS COĞRAFYASI #1

Okunma Süresi: 3 dakika BEŞERİ COĞRAFYA Coğrafya sadece yeryüzünü yani doğal ortamı incelemez. Doğal ortam; taş küre (litosfer), su küre…