In: Eylül 2020

KLİMATOLOJİ-İKLİM BİLGİSİ (NEM VE YAĞIŞ) #6

Okunma Süresi: 4 dakika NEM VE YAĞIŞ NEM Atmosferdeki su buharına “nem” denir. Havada her zaman nem vardır. Ancak nem…

KLİMATOLOJİ-İKLİM BİLGİSİ (RÜZGAR ÇEŞİTLERİ) #5

Okunma Süresi: 3 dakika RÜZGAR ÇEŞİTLERİ 1.Sürekli Rüzgarlar Dünya üzerindeki sürekli basınç farkına bağlı oluşur. Hızları ve yönleri çok az…

KLİMATOLOJİ-İKLİM BİLGİSİ (RÜZGARLAR)#4

Okunma Süresi: 2 dakika RÜZGAR Yeryüzündeki basınç farklarından oluşan yatay yönlü hava hareketlerine “rüzgar” denir. Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından alçak…

KLİMATOLOJİ-İKLİM BİLGİSİ (BASINÇ) #3

Okunma Süresi: 3 dakika BASINÇ Atmosferi oluşturan gazların birim yüzeye uyguladığı kuvvete “Atmosfer Basıncı” denir. Hava basıncı Barometre ile ölçülür….

KLİMATOLOJİ-İKLİM BİLGİSİ (SICAKLIK) #2

Okunma Süresi: 4 dakika İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK Yeryüzünde sıcaklığın kaynağı güneştir. Güneşten gelen enerjinin miktarı, atmosferin dış sınırında 1 cm²lik…

KLİMATOLOJİ-İKLİM BİLGİSİ(ATMOSFER) #1

Okunma Süresi: 2 dakika İKLİM BİLGİSİ Klimatoloji, iklim bilgisi demektir. İngilizce climate ve logos kelimelerinden oluşmuştur. Herhangi bir yerdeki hava…

DÜNYA ÜZERİNDEKİ BAŞLICA TOPOĞRAFYA ŞEKİLLERİ #5

Okunma Süresi: 3 dakika VOLKAN TOPOGRAFYASI Volkanizma sonucunda oluşan  yerşekillerini kapsayan topografyaya volkan topografyası denir. Volkan topografyası hem volkanik faaliyetlerle…